Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Instytut turystyki 

Do 2010 roku Instytut był instytucją państwową, a przez następne dwa lata spółką prywatną. Z trzech szkół: Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, w 2012 roku utworzono Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji, działającą w ramach Grupy Uczelni Vistula. W skład Uczelni wszedł również Instytut Turystyki, jako wydzielona jednostka organizacyjna.

W okresie swojej czterdziestoletniej działalności Instytut Turystyki wykonał wiele prac i projektów badawczych, których odbiorcami byli: rząd RP, władze wojewódzkie, organizacje krajowe i regionalne, banki, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Instytut brał i nadal bierze udział w doskonaleniu systemu statystyki turystyki w Polsce.

Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz współudział we wdrażaniu wyników tych badań, współdziałanie w tym zakresie z innymi placówkami oraz kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów w zakresie turystyki.

W ostatnich dziesięciu latach do najważniejszych prac realizowanych przez Instytut Turystyki można zaliczyć udział w rządowym Programie Badań Statystyki Publicznej, obejmującym coroczne badania statystyczne i analizy turystyki w Polsce. Instytut Turystyki jest odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie danych do instytucji statystycznych Unii Europejskiej (Eurostat), Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO), Europejskiej Komisji Turystyki (European Tourism Commision) oraz za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego - danych do sporządzania Bilansu Płatniczego Polski.

Rezultaty własnych badań ankietowych i analiz są od 1994 roku corocznie publikowane w kwartalnych komunikatach oraz raportach. Do najważniejszych z nich należą:

  • Turystyka zagraniczna – bogata charakterystyka turystyki przyjazdowej do Polski oraz wydatków turystów zagranicznych w Polsce realizowana corocznie zgodnie z wytycznymi UE i UN WTO,
  • Aktywność turystyczna Polaków – podstawowy dokument charakteryzujący turystykę krajową i zagraniczną mieszkańców Polski.

Wpływ turystyki na gospodarkę Polski badany jest przez Instytut Turystyki według własnej metodologii, tzw. Rachunku Satelitarnego Turystyki, zgodnego z wytycznymi Unii Europejskiej. Wyniki badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki są od 2001 roku systematycznie publikowane przez Instytut. Coroczne badania wpływu turystyki na bilans płatniczy Polski realizowane są kwartalnie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego i publikowane zarówno w raportach banku, jak i w publikacjach międzynarodowych instytucji finansowych.

Gromadzone przez wiele lat w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej bazy danych, uzupełnione o własne bazy danych, pozwalają na systematyczne opracowywanie i wydawanie specjalistycznych raportów o sektorze turystyki oraz realizację specjalistycznych materiałów na potrzeby administracji terenowej, przedsiębiorstw i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych.

kontakt do instytutu turystyki 

dr Kazimierz Waluch

Dyrektor Instytutu 
email: k.waluch@vistula.edu.pl 

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Menu skrótów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco