Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

nauka i biznes 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Uniwersalny program studiów pozwala naszym absolwentom wkroczyć ze zdobytą wiedzą do świata turystyki.

Uczelnia organizuje atrakcyjne praktyki krajowe i zagraniczne, które w ramach poszczególnych specjalizacji zapewniają zapoznanie się studentów ze specyfiką funkcjonowania najlepszych firm i organizacji w branżach turystycznej i sportowej. Praktyki odbywają się w renomowanych hotelach, biurach podróży i organizacjach branżowych oraz instytucjach sportowych. W ramach porozumienia z firmą MT Polska studenci studiów stacjonarnych uczestniczą też w zajęciach praktycznych na targach branżowych.

System współpracy uczelni z praktykami oparty jest o Radę Biznesu, w skład której wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiR wspólnie tworzą programy dydaktyczne. Rada powołana w 2014 roku jest kluczowym ciałem doradczym i również opiniotwórczym.

Do najważniejszych partnerów wchodzących w jej skład należą:

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland,
  • Polska Izba Turystyki,
  • Polska Organizacja Turystyczna,
  • Polski Komitet Olimpijski.

 

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco