Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

historia i misja

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji powstała z połączenia trzech uczelni turystycznych. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie została utworzona w 1995 roku, uzyskując wpis do rejestru Uczelni Niepaństwowych MEN pod numerem 56. Założycielem WSTiR było Centrum Edukacji Turystycznej Sp. z o.o. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji była pierwszą branżową uczelnią turystyczną, która otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus ‘98” za osiągnięcia w kształceniu kadr turystycznych w Polsce. WSTiR została odznaczona Medalem za Zasługi dla Turystyki. Uczelnia otrzymała również wyrazy uznania od Polskiej Organizacji Turystycznej za osiągnięcia dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój turystyki oraz podziękowania od Polskiej Izby Turystyki za współpracę oraz wkład wniesiony w rozwój polskiej turystyki.

W rankingu szkół wyższych tygodnika Wprost  WSTiR zajmowała pierwsze miejsca spośród wszystkich uczelni kształcących w kierunku turystyki i rekreacji w latach 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 r.. Potwierdzeniem wartości rynkowej dyplomu były wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Wyższych Uczelni 2008 (wskazującego na procentowy udział młodych absolwentów Uczelni, zajmujących kierownicze stanowiska, w 1409 zbadanych firmach różnych branż) tygodnika NEWSWEEK POLSKA: I miejsce wśród uczelni kształcących na kierunku turystyka i rekreacja, IV miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Kolejną uczelnią, która weszła w skład SGTiR jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie, niepaństwowa szkoła wyższa (nr rej. 84), która od 2009 prowadziła studia magisterskie na kierunku „Turystyka i rekreacja” i specjalizowała się w hotelarstwie i gastronomii.

Ostatnią szkołą wchodzącą w skład SGTiR jest Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, która była niepaństwową uczelnią wyższą działającą od 2000 roku. Była wyspecjalizowaną uczelnią kształcącą na kierunku turystyka i rekreacja, specjalizacje: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. Od 2007 roku uruchomiony został Wydział Zamiejscowy w Gostyninie.

Ostatnim podmiotem, który wszedł w skład SGTiR jest Instytut Turystyki, utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r., jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Działa w obszarze prac badawczych, analiz, ekspertyz, organizacji szkoleń i seminariów skierowanych do szeroko pojętego sektora turystyki.

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco