Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Zobacz również

Jak aplikować?

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia I stopnia składa dokumenty

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu  + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego 

Kandydat na studia II stopnia składa dokumenty

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan dyplomu licencjata
 • skan suplementu do dyplomu

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • dyplom licencjata +kserokopia
 • suplement do dyplomu + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu  + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Kandydaci na studia w języku angielskim muszą złożyć w Dziale Rekrutacji:

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa maturalnego
 • skan tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego
 • skan paszportu
 • skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
 • skan Apostille lub legalizacja świadectwa maturalnego
 • skan ubezpieczenia na czas nauki 
 • skan dowodu osobistego
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
   

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego + kserokopia
 • paszport + kserokopia
 • kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
 • certyfikat językowy + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu (do pobrania) + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji powinni złożyć: 

 • procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply - TUTAJ 
 • kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
 • zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
 • dołącza skan karty przebiegu studiów
 • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
 • informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni
   

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia
   

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu  + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia

najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja rozpoczyna się od 4.05.2016 r. i trwa do 30.09.2016 r
Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest oczywiście rozpoczęcie roku akademickiego.

 

 1. Wypełnienie formularza on-line 
 2. Dokonanie wpłaty rekrutacyjnej 
 3. Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji osobiście 
 4. Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia
 5. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

Decyzję o przyjęciu na studia - jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty - otrzymuje się tego samego dnia, w którym składa się dokumenty. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu trwa nie dłużej niż godzinę.

Podjęcie studiów bez matury jest NIE możliwe. 

Dział Rekrutacji czynny jest w godzinach:

Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek: 10:00 - 18:00 
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 16:00 

Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Dziale Rekrutacji w Uczelni ( ul. Stokłosy 3, pok. 28) osobiście i dokonać wpłatę rekrutacyjną.
Dopiero wtedy wydana zostanie decyzja o przyjęciu na studia.

Zdjęcia powinny mieć rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm 

Proszę sprawdzić parametry zdjęcia w formacie jpg, czy zgadzają się z informacją zamieszczoną w systemie. 

Tak, można wypełnić formularz zgłoszeniowy w Dziale Rekrutacji.

Proszę pamiętać , że do systemu należy załączyć skany dokumentów (warto je mieć zeskanowane na Pendrive lub na mailu)

Wpłaty, można dokonać na nr konta:

 • Opłaty w PLN
  Szkoła Główna Turystyka i Rekreacji 
  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 
  NR KONTA 48 1050 1025 1000 0023 5997 2268
 • Opłaty w Euro
  Warsaw School of Tourism and Hospitality Management
  3 Stoklosy Str., -2-787 Warsaw/Poland
  Bank account IBAN: PL 80 1050 1025 1000 0023 6803 7145

Na terenie uczelni funkcjonuje wpłatomat, gdzie można dokonać płatności gotówką. 
Na uczelni jest również bankomat.

Promocje nie łączą się. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią dla siebie. 

 1. Kserokopia świadectwa maturalnego
 2. Kopia dowodu osobistego
 3. 2 zdjęcia 
 4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy ze strony
 1. Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem
 2. Kopia dowodu osobistego
 3. 2 zdjęcia
 4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 5. Świadectwo maturalne + kserokopia

tudenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni złożyć:

 • procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply -TUTAJ 
 • kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
 • zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
 • dołącza skan karty przebiegu studiów
 • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
 • informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia
   

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu (do pobrania) + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia

Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło.

Jeżeli nadal nie możesz się zalogować poprosimy o kontakt z biurem rekrutacji

Tel. 48 22 45 72 400 ; rekrutacja@vistula.edu.pl

Legitymacje wydawane będą od 01 października w Dziekanacie Uczelni w pok. 108
Prosimy o wcześniejsze opłacenie legitymacji (17 zł).
Opłatę można wnieść  najpóźniej w dniu odbioru legitymacji we wpłatomacie uczelnianym.

Po rozpoczęciu zajęć będzie można składać dokumenty o stypendia w pok. 117 I piętro.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie w poniższym linku TUTAJ

Uczelnia nie dysponuje akademikiem, jednakże w uczelni funkcjonuje biuro pośredniczące w znalezieniu zakwaterowania szczególnie dla studentów z zagranicy.
Kontakt do biura:

Olga Petranevskaia    
e-mail: o.petranevskaia@vistula.edu.pl

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco