Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

obozy letniE i zimowe w sgtir

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OBOZU LETNIEGO

 1. Udział w obozie letnim jest obowiązkowy, podlega zaliczeniu na ocenę i warunkuje zaliczenie semestru letniego I roku studiów.
 2. Zapisy na obóz letni w danym roku akademickim prowadzi Dziekanat. Ilość miejsc na danym turnusie jest ograniczona. Studenci, którzy nie dokonają zapisu, zostaną administracyjnie dopisani na wolne miejsca po zakończeniu zapisów.
 3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 780 zł od osoby.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na turnusie, na który student się zapisał lub został zapisany „z urzędu”, powoduje skutki finansowe w postaci konieczności pokrycia przez studenta kosztów rezerwacji miejsca w hotelu w wysokości 200 zł.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBÓZ DO OŚRODKA „MAZUR” W OGONKACH

 1. Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zarządzeń dotyczących obozów, wydanych przez władze Uczelni i kierownictwo obozu, oraz regulaminu obozu, regulaminu ośrodka itp.
 2. Wszyscy studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych planów zajęć oraz wymaganych zasad bezpieczeństwa z jednoczesnym podporządkowaniem się poleceniom osób prowadzących zajęcia.
 3. Uczestników obozów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i  środków odurzających przez cały czas trwania obozu. Studenci będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do zajęć i będą ponosili konsekwencje dyscyplinarne.
 4. Przed wyjazdem należy uiścić opłatę za obóz.
 5. Do ośrodka należy przybyć w godz. 15.00 – 18.00 w wyznaczonym terminie dla danego turnusu (rozpoczęcie kolacją).

Ośrodek „Mazur” w Ogonkach
11-600 Węgorzowo, ul. Giżycka 3
tel. (87) 427-31-08

 1. Na obóz należy zabrać:
  • legitymację studencką i dowód osobisty;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za obóz;
  • leki – w przypadku osób z zaleceniem lekarskim, zaświadczenie lekarskie o ograniczonym wysiłku fizycznym – w przypadku osób z takim zaleceniem lekarskim;
  • sportowe ubranie dostosowane do zajęć praktycznych i warunków pogodowych, strój kąpielowy, kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.
 2. Student zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu.
 3. Studenci dojazd do Ośrodka „Mazur” organizują we własnym zakresie i na koszt własny -  JAK DOJECHAĆ oraz MAPKA DOJAZDOWA 

Do pobrania: 

 

Terminy turnusów i liczba miejsc:

 • 27.08 - 03.09.2017 - max 90 osób
 • 03.09 -10.09.2017 - max 90 osób
 • 10.09 - 17.09.2017 - max 90 osób. 

 

Minimalna liczebność turnusu – 60 osób (w przypadku mniejszej liczby osób - turnus może zostać odwołany!)

 

Koszt obozu (pobyt, wyżywienie - 3 posiłki, zajęcia): 780 zł od uczestnika. Wpłata winna być dokonana przed wyjazdem na obóz.

Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Dojazd – na koszt własny, do godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia obozu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem, którego przystanek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

Przypominamy, że każdy student uczestniczący w obozie zobowiązany jest posiadać oraz przedstawić kierownikowi ośrodka dokument (w formie papierowej) potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest niezbędne w przypadku wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Brak aktualnego ubezpieczenia spowoduje niedopuszczenie do zajęć oraz konieczność pokrycia kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczenia na miejscu.
 

Zapisy na obóz prowadzone będą za pośrednictwem systemu USOS
(Należy wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA.DLA STUDENTÓW, potem wybrać REJESTRACJA). Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 27.03.2017 r. o godz. 20.00 natomiast wyłączona zostanie w dniu 02.04.2017 r. o godz. 23.59.

Uwaga! Studenci, którzy nie dokonają zapisu w/w terminie zostaną po ich zakończeniu administracyjnie dopisani na turnus posiadający wolne miejsca.

 

 

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco